Thứ Hai, tháng 5 12, 2014

* Liệt oanh

Dân Việt sẵn bao đời đoàn kết,
Chống ngoại xâm là phận làm người,
Chung tay giữ biển đảo khơi,
Máu xương chờ đổi nên thời liệt oanh.

Ảnh Internet

Đại Hán vốn tinh ranh yêu nghiệt,
Xích xiềng vây tham lấn biển trời,
Mưu toan ta thấy lâu rồi,
Thời cơ đã điểm suy đời Hán gian.