Thứ Sáu, tháng 5 16, 2014

* Khám tim 03

Hôm qua nhập viện lại khám tim,
Thầm vui ngăn nắp vẫn y nguyên,
...có nơi mỡ đóng thành mạch hẹp,
Thế rồi...giải pháp...phải thông tim...
Ảnh Internet doc
Được hẹn tuần sau giải phẫu liền,
Bàng hoàng lo lắm dạ chẳng yên,
Yêu nhiều chi khổ cho thân thế!
Họ đem kim loại thế valve mềm...

Gắn thêm sắt thép vững tim tôi,
Cơ hội yêu thêm phỉ một đời,
nhưng chắc sau này tim cứng cỏi,
Chẳng điêu ngoa mãi bạn mình ơi!

Rồi phải chung tình với tim đau,
Giữ tâm yên tĩnh số nhịp đều,
Giữ không bia rượu và kích dục,
Thiền hành đạt đạo hữu niên cao.