Thứ Ba, tháng 5 20, 2014

* Lập nền

Hạn chế ngay dùng hàng Trung cộng,
Không nên đi du lịch nội Trung,
Cấp báo nhanh khắp xa gần,
Tàu thuyền khác lạ vào vùng biển ta.

HD 981

Đánh bắt xa vững tay chèo lái,
Ghé đảo khơi ngắm bóng dừa xanh,
Chăm nom cây trái nặng cành,
Cá tôm đầy vựa...cho mình có ta.

Trang bị thêm súng phà cực mạnh,
Đánh khi cần tự vệ giữ thân,
Gian manh! Tàu cộng gian manh,
Nếu như ta mạnh,chúng đành tự suy...

Giàn khoan kia chỉ là dữ kiện,
Thêm tiền đề xâm lược sẵn sàng,
Bao lâu ...tự chế nhúng nhường,
Bấy lâu chúng mở rộng đường tràn sang.

Trăm triệu người trong ngoài đều thức,
Mở mắt trông chờ đợi bão dông,
Biển Đông sóng dậy trùng trùng,
Âm mưu Tàu cộng vùi trong giếng dầu...