Thứ Năm, tháng 5 22, 2014

* Khám tim 04

Cho về... bác sĩ dặn dò,
Thế gian lắm mối,đừng lo để dành.
Có bao nhiêu cứ tiêu nhanh,
Đừng cai nghiện sớm mà sinh tiếc đời.

Yêu cho thông mạch tim ơi,
Yêu cho nhịp loạn nên lời thủy chung.
Còn có nhau...chớ ngại ngùng,
Cho nhau đi để được chung hạnh đời...
Dù tình kia phút giây thôi,
Cũng xin cung bậc một thời hồi xuân.