Thứ Ba, tháng 5 06, 2014

* Hờn tim

A há ,ô hay quả tim này!
Đặt đâu yên đó có gì hay!
Lanh chanh chút nữa cho vui chứ!
Rõ khổ thân rày tim có hay?
Ảnh Internet
Gây khó khăn rồi tim biết không!
Tàn theo năm tháng độ phong trần,
Ta đem ham muốn vùi ký ức,
Tim hoài giục giã khúc tình chân.