Thứ Hai, tháng 5 19, 2014

* Đáp lời núi sông 01

Thù nào sâu cho bằng thù xâm lược,
Hận nào cao cho bằng hận vong nô,
Bắc Nam một dãy cơ đồ,
Hoàng,Trường sa vốn biển bờ Việt Nam.

Ảnh Internet


Nay Hán cộng lại phen khiêu khích,
Lấn Biển Đông dấy nghịch lòng trời,
Đồng bào ơi ! ta khắp nơi,
Chung lưng đứng dậy đáp lời núi sông.

(Còn tiếp...)