Thứ Tư, tháng 5 14, 2014

* Họp bạn 40 năm kh.11(72-74) SPQN :1974-2014

Bốn mươi năm những nhớ thương,
Về nghen kết lại mối duyên thuở nào...
Biển dầu rộng,núi dầu cao,
Không ngăn chi được ngàn sao sum vầy...

Ảnh Internet
Đào Thế Vượng với bài hát "40 năm hội ngộ "của chính anh.
Vui biết bao tay siết tay,
Quên đi khó nhọc bao ngày đã qua.
Còn chung nhau những vần thơ,
Của tình bằng hữu...hoa mơ trĩu cành.

Ảnh Trần Hữu An