Thứ Bảy, tháng 5 10, 2014

* Cuốn trôi

Thơ viết thành dòng nữa thêm chi,
Lưu tâm mang khổ chẳng ích gì,
Thì thôi cứ thả cho nước cuốn,
Rửa trôi dấu vết cuộc tình si.

Ảnh Internet

Có xóa được không tím vết này,
Đông tây kim cổ lắm mượn vay,
Si tình ấn chứng dòng thơ mộng,
Kỷ vật lưu đày diễm lệ thay...