Thứ Sáu, tháng 5 23, 2014

* Melbourne cuối thu

Thu-đông năm này,
Tiết trời là lạ,
Vàng rơi lả tả,
Cái lạnh đâu về?
Còn lắm nhiêu khê.
Ảnh Internet
Như còn ngủ mê,
Nơi nào đó nhỉ!
Không gian kỳ bí,
Chuyển động không lường.
Tám hướng mười phương!

Như nhắn yêu thương,
Như tầm lẽ đạo.
Trên cao nắng ráo,
Dưới thấp vũng lầy.
Còn mãi quanh đây!

Sương thu hàng cây,
Bên đường cũng vắng.
Bóng mây xám trắng,
Chợt ngã chợt nghiêng,
Như những ưu phiền...