Thứ Ba, tháng 5 13, 2014

* Thơ say

Hòa cùng Thùy Anh Lam trên Hương Xưa . org

Thùy Anh Lam

Say rồi ... để mặc gió mây 
Ta say vì những ... lời hay ý tình 
Thơ say thơ cũng ... tượng hình 
Người say ... người có ... nhớ mình ta không? 

Ảnh Hương Xưa.org

locbach
"Say rồi...ta chỉ có mong,
Đừng ai quấy rối để lòng ta yên.
Đâu đây một giấc mộng hiền,
Ngất ngây cảnh giới của thiền đặt tên.