Thứ Bảy, tháng 6 20, 2015

* Hai

Nếu chỉ được có hai,
Cho lập nên một cặp.
Chẳng lẻ loi,
Khi giá rét đông về.

Hùng Cù Lao... cafe Du Miên, Gò Vấp.
Cũng không buồn,
Khi hạ nắng lá vàng hoe.
Gió thu hiu hắt
hay xuân héo tàn đâu đó.

Nếu đã được một đôi,
thôi không gì lo sợ.
Dẫu đêm đen,
có bóng để nương nhờ.
Lúc hoàng hôn,
bên cốc rượu và thơ.
Không còn phải,
bơ vơ tìm chi mộng!