Thứ Bảy, tháng 6 13, 2015

* Tiếc

Kéo va-li
ngoãnh mặt đi,
Quanh co chi nữa...
còn gì nghĩa nhân.
Níu tay em...
gởi nỗi lòng,


Ảnh fb.

Chỉ trong gang tấc
như gần như xa.
Tiếc làm sao ấy
chuyện đôi ta!
Gió đưa hương tóc
thoảng qua lối này.