Thứ Tư, tháng 6 17, 2015

* Bám

Vì nhau sao! bóng theo hình,
Rong rêu sóng nước bám ghềnh rong rêu.
Bí bầu thân dựa giàn leo,
Tôi mơ vai tựa, chân theo em mà!

Ảnh Google
Mang cô đơn ... ngại bám hờ,
Đời sao yên ấm ... lời thơ nhúm buồn.
Cũng rong rêu sống trên nguồn,
Giấu thân bạm gốc mưa tuôn giọt sầu.

Non cao, đáy bể tình sâu....
Bám nhau dệt khúc bể dâu trường tồn.