Chủ Nhật, tháng 6 21, 2015

* Lạnh

Ai cũng bảo
mới đầu đông sao lạnh quá.
Tôi cho rằng
vì cảm giác đó thôi.

Ảnh fb.

Chứ giá băng
là chuyện của đất trời.
Cái này quá
vì cái vừa qua kia đã quá !

Thế còn chuyện
mùa đông xưa ... hoài còn đó.
Em đi rồi
tình ái cũng nhạt phai.
Vắng xa nhau
lòng se lạnh ... chia phôi.
Tôi cũng đã nói
đông năm này lạnh nhỉ !

Và như vậy...
lạnh của thời mùa chưa thâm thúy,
Chịu và quen...
nhưng khác cái lạnh vắng em.
Mấy đông rồi
và mấy nữa đông thêm.
 Còn ôm giữ
gối chăn êm ngài ngại.