Thứ Sáu, tháng 6 12, 2015

* Trịch

Mùa màng trong năm
Thường theo chu kỳ nhất định.
Thời tiết năm nay lạnh sớm,
Ai cũng mong mau nắng ấm về.

Ảnh fb

Đôi khi giòng chảy nhiêu khê,
Lỡ tuôn theo ánh trăng mờ đêm qua.
Tỉ tê sương gió khuyết tà,
Quên rồi hải thệ vườn nhà có nhau.
Ái cha ... chờ đợi nỗi đau...
Chệnh choạng vội vã sắc màu tàn phai.
Thế rõ ra một
và một chưa chắc hai,
Lẽ thật cho thấy
một ngôi vô thường.