Thứ Năm, tháng 6 25, 2015

* Chào

Gởi Văn Công Mỹ nhân ngày gia đình di dân sang USA.

Không ai nỡ bỏ quê hương,
Nhưng rồi như những chim chuồn bay xa.
Tìm trên đất mới nét hoa,
Một vùng trời rộng có ta có người.

Ẳnh fb.