Thứ Năm, tháng 6 18, 2015

* Nóng

Nhiều năm nay biển khác thường,
Nóng nung tím dạ, cả ngàn non xanh.
Quê hương nóng nước chẳng lành,
Sục sôi tiềm thức, lửa thành sóng cao.

Ảnh Google

Khi nao sóng dậy ba đào,
Mới nguôi được nóng sức gào tử sinh.