Chủ Nhật, tháng 6 07, 2015

* Fifa

Tham lam là bệnh của người, 
Tham nhũng biểu hiện lỗi thời văn minh. 
Lão này trông trí thức ranh, 
Cũng giống Karl Max nguyên hình bộ râu. 

Ảnh VOA
Sao mà ăn tạp như trâu, 
Làm quan xứ Việt thì đâu nổi nào...
Buồn phiền nói chuyện tào lao...
FIFA còn vẫy nước nghèo hèn chi.
Thì là là chuyện huyện này...
Huyện kia nếu có  khác ngày mà thôi.