Thứ Ba, tháng 6 16, 2015

* Thử

Người thường đem lửa thử vàng,
Trải gian nan biết sức can đảm thời.
Khổ đau nhận thực lẽ đời,
Thủy chung đặt để ra lời ... điêu ngoa.

Ảnh fb.

Ngày nao... người hứa có ta,
Thời gian mai một em qua tay người.
Từ trong ánh mắt kia ... cười,
Dối gian là bẫy rập đời điêu linh.
Thử nhau thôi để hiểu mình,
Lỗi lầm ở đó đừng đinh ninh buồn!