Thứ Hai, tháng 6 22, 2015

* Bẩn

Được làm quan
có cách ăn sang.
Mị người giành giật
bảo tàng của chung.

Ảnh Google
Như bề trên
lắm kẻ vui mừng.
Huênh hoang vô độ
lững lưng chừng trời.


Tại sao
cái chỗ quan ngồi,
Có người lại nói
bẩn ! ôi lạ lùng?
Không ganh tỵ,
chẳng ngại ngùng,
Cái tên người gọi quan cùng một tông.
Như đàn lợn
bẩn thỉu các ông !

Làm sao lau sạch
vết bẩn ngấm sâu.
Ú ớ đau đầu,
Vuốt tóc thờ ơ,
Sáng đi tắm sớm
làm giỗ mùng 5 (tháng 5 âm lịch)
cúng gã Khuất Nguyên bên Tàu...Thỉnh phước !