Chủ Nhật, tháng 6 14, 2015

* Gọi

Gọi anh em chẳng trả lời,
Gọi người người chẳng tăm hơi tiếng gì.
Gọi tiền nhân ngủ li bì,
Gọi phường hậu thế có chi mà ồn !

Ảnh fb.
Nước non... buốt giá tâm hồn,
Tàn thân mai một tóc còn sợi không...

Tôi buồn giòng chảy đục trong,
Kéo tuôn ra bể mênh mông vô hồn.
Gọi nước non ... nỗi buồn nôn,
Gọi lòng tôi nỗi bồn chồn bất an.