Thứ Hai, tháng 6 01, 2015

* Ngày đầu mùa đông

Sau cơn mưa dầm đêm qua,
Mùa đông Mel bourne thức dậy,
Xốn xang lòng mang dạ hội,
Buốt nhiều... hơi lạnh cuối thu.

Ảnh Ngô Chương fb.
Ngoài hiên cành thông rung nhẹ,
Trong nhà sưởi mở đêm thâu
Ngất ngây hương men còn lại,
Lim dim mộng mị mơ hồ.


Ai gieo hoang tàn trên đất!
Não lòng cuộc thế đổi thay,
Cưu mang chu kỳ sinh diệt!
Thế nhân lão hoá từng giây.

Mưa đông về trong tàn tạ,
Không thời mùa qua hư lạ,
Tóc mình sương mai rơm rạ,
Cũng mong hơi... thở bình yên.

Người đi ưu phiền để lại,
Một thời ái ngại thuỷ chung,
Yêu thương không cùng miên viễn,
Tình cho sao mãi lạnh lùng!