Thứ Sáu, tháng 11 02, 2018

* Hot boy

Y như
một hot boy,
...không, không...
già lắm rồi!
Ảnh fb Võ Minh
Vui nhiều hơn
lo lắng,
Đến đâu
cũng chịu chơi,
Uống ít
nhưng ham vui,
Thích đi
cầu thang máy,
Xe...
ngồi trước nhìn trời,
Thắm màu xanh
lòng tôi,
Phơi phới
những niềm vui,
Mừng
chúng cháu nên đôi...
Chúc các cháu
xứng đôi,
Hạnh phúc
trăm năm dài,
Thành đạt
ở mọi nơi,
Công và danh
xứ người...