Thứ Tư, tháng 11 14, 2018

* Độc trùng

Xuân cứ qua
sao mãi còn chờ,
Đứng, ngồi…đọc 
bài thơ nghiêng ngã,
Ảnh fb.bxl.
Bâng quơ lo 
thuỷ triều đóng mở,
Và cành non 
tàn rụng độc trùng…
Đang là thu 
nỗi nhớ mông lung,
Nửa trái đất 
nửa năm khác biệt,
Những suy tư 
chưa hề huỷ diệt,
Cái lo xuân 
như nhiễm độc trùng…