Thứ Ba, tháng 11 13, 2018

* Loài hoa bươm bướm

Có vàng hay trắng
cũng hoa thôi,
Còn đỏ hay đen
bướm một thời,
Ảnh fb.bxl.
Nhiều đớm nhiễu cành
thì đa sắc,
Cứ thảnh thơi
cùng hoa bướm mà vui!

Có tỏa ngàn hương
thỏa một đời,
Còn bay hay đổ
thời gian trôi,
Ôm đầy mộng mị
rồi cũng phải,
Thả buông về
cho ngày tháng trùng khơi...