Chủ Nhật, tháng 11 11, 2018

* Lại vô đề

Góc vườn
hoa tím vẫn trổ bông,
Tôi dẫu đã xa vắng
bao lần,
Ảnh fb. bxl.
Cứ đến rồi đi
không đưa tiễn,
Như bão mùa
phiêu dạt bóng chim di!
Đợi chút nắng hè
đến trưa nay,
Làn gió cực Nam
vội mắt cay,
Mang về đây muối
từ xa lắc,
Dưới trời trong
xen trắng những lằn mây!