Thứ Năm, tháng 11 08, 2018

* Sunshine ngày nắng

Nắng hè lại rộn 
ở Sunshine, 
Khác hẳn hôm qua 
trận mưa rào,
Ảnh fb. bxl.
Ào ạt phủ che 
ngày Melb. Cup,
Thư viện đông
vắng tiếng xì xào.
Mỗi ngày một nét
tôi qua đây,
Đổi thay cảnh trí
thích nghi vầy,
Yên lòng du khách,
người bản xứ,
Văn hóa vun bồi
tự lòng ngay!
Mình chưa nói rõ
có yêu không,
Mong được hiểu cho
tận đáy lòng,
Thích nền dân chủ
công bình pháp,
Góc trời Tây
vẻ rạng một hừng đông!