Thứ Sáu, tháng 11 23, 2018

* Rồi em cũng đi

Nếu em đi
chỉ có mình anh nhớ,
Không ai chờ
mà có kẻ đợi tin,
Ảnh fb.
Em hạnh phúc
là điều người mong ước,
Hãy sống cùng
và giữ lấy niềm vui ...

Nếu đã đi
thôi xin em đừng hẹn,
Vì thời gian
không nhiều nữa cho mình,
Hiểu được nhau
như là bạn tri âm,
Dẫu đôi bận
sa chân vòng tục lụy.

Dẫu như biết
có những điều vô lý,
Như định ngăn
hay kết hợp ái tình,
Nhưng lẽ đời
là những chuỗi vô minh,
Có nhận được
nhưng vẫn là không được.

Nếu em đi
bước đường cùng gắng vượt,
Không cợt đùa
cảm xúc một bài thơ,
Thì nhé em
vui cho trọn giấc mơ,
Đừng quyến luyến
những bâng quơ xao động.

Nếu em đi
chỉ có mình anh nhớ,
Không ai chờ
mà có kẻ đợi tin,
Em hạnh phúc
là điều người mong ước,
Hãy sống cùng
và giữ lấy niềm vui.