Chủ Nhật, tháng 11 25, 2018

* Rồi em cũng đi (2)

Đang cuối mùa xuân
như đầu đông,
Melbourne
lạnh lắm
tuyết sương dầm,
Ảnh fb.
Sáng nay
cũng rét
như hôm ấy,
Mình
giả từ nhau
buốt
âm thầm...