Chủ Nhật, tháng 11 04, 2018

* Chọn anh

Chúng ta
luống tuổi cả rồi,
Em nên chọn một
vui chơi cuối tuần.
Ảnh fb vũ trường Sương Mai, Melb.
Đến vũ trường
ngồi bàn chung,
Khi về thì phải
về cùng một thôi!
Người già
chẳng mấy năm hơi,
Nhạc nhanh mau mệt,
rượu mời mau phê...
Nhạc chậm
xúc cảm đam mê!
Boston lã lướt
hết chê chỗ nào,
Bebop
tuy nét xôn xao,
Chẳng thể sánh bước
thì thào sì low...
Tùy ở em
đừng khen chê!
Valse xoay nếu có
ngã nghê ai cười.
Cha cha cha
chút thêm tươi,
Rumba êm ả
ngọt bùi cùng anh!
Nhịp đều, phách chuẩn
te nhanh...