Chủ Nhật, tháng 2 09, 2020

* Phật tại tâm

Phật ngự tự chính tâm!
Thì tâm ở nơi đâu,
Có khả năng dung chứa,
Điều kỳ diệu tuyệt vời.
Fb.Trương Xuân Phương.
Vậy ai cũng có Phật!
Tánh người và muôn loài,
Sao người không thấy Phật,
Mãi vọng tìm khắp nơi?
Trong u mê che lấp,
Kiến tánh ngọn đèn soi,
Tỉnh tâm mặt gương phẳng,
Đáy hồ sâu và khơi...
Ta nhìn ta qua tịnh,
Thấy tâm khởi chánh lời,
Ta nhìn tâm thấy Phật,
Ngại chi giữ cho đời!
Phật ngự tự chính tâm!
Thì tâm là cái gì,
Có khả năng dung chứa,
Điều kỳ diệu tuyệt vời.
Vậy ai cũng có Phật!
Tánh người và muôn loài...