Thứ Tư, tháng 2 12, 2020

* Chuyện ăn chung

Xứ Việt lắm lề thói
hay!
Mâm chung dùng đũa
bạn thầy mẹ con.
Từ ngàn xưa
mẫu kết đoàn,
Trên triều dưới chợ xóm làng
có nhau.
Fb.
Tục lệ
nét đẹp thay màu,
Môi trường biến đổi
sinh mâu thuẫn nhiều.
Vì trùng
mầm bệnh đuổi theo,
Lan tràn không chọn
giàu nghèo hèn sang.
Khó lòng thay
một vấn nàn !
Mong sao sửa được
một trang sách thường!
Dùng phần riêng
ngừa tai ương...
Những bệnh truyền nhiễm
theo đường bàn ăn.
Covid-19 (*)
đang vẫy vùng...
Tàu Cộng gian ác
điên khùng tạo ra.
Bây giờ
mình nói với ta,
Vệ sinh ăn uống
trong nhà trước tiên!
Ra ngoài
càng cẩn thận hơn...

(*) Tên mới của WHO đặt cho Corona Virus
phát sinh từ Vũ Hán TQ.