Thứ Bảy, tháng 2 15, 2020

* Tình cha

Không con
chẳng biết nói sao,
Chứ suy luận tất
tự hào về cha.
Thử cắt lớp
não bộ ra,
Bao nhiêu phần đã
dành cho con mình.
Là bấy nhiêu
đạo lý tình!
Fb. Bùi Trọng Trí.
Biết sao
lúc chưa có ta?
Chắc cha cũng  lắm
hương hoa cuộc đời.
Cái tình
đặt để nhiều nơi,
Yêu mẹ, thương nội
cả người chưa quen.
Khi con đến
giành hết trơn!