Chủ Nhật, tháng 2 23, 2020

* Cuối hạ 2020

Mưa thu
lác đác  đêm qua,
Hạ thôi cuồng nhiệt
luống hoa cuối mùa.

Fb.
3 tháng nay
đủ hơn thua,
Triệu mẫu rừng cháy
Koalas đau buồn.
Và tôi cũng
sợ nắng luôn!

Mưa thu rỉ rả
chiều nay,
Trên đường cỏ mướt
hoa dây leo tường.
Nóng rồi tan
theo đêm sương,,
Kangaroos nghịch
ngóng trườn hứng mưa.
Tin cho biết
mai còn mưa!