Thứ Tư, tháng 2 19, 2020

* Tuổi thơ tôi (3)

Có hình mình trong đó không em!
Nhớ quá ngày xưa cống ven đường,
Trưa nắng đêm mưa... căn hộ trống,
Chân đất lưng trần bùn vảy đen...
Fb.
Anh nhớ đầu làng những hàng dương,
Thẳng thốm, cong queo nhánh dập dồn,
Có em quơ lá khô cho mẹ,
Nhóm bếp lò, lớp tổ thay rơm!

Anh nhớ trò chơi trốn bắt nhau,
Trò chơi anh rễ em cô dâu,
Trò chơi nói nhỏ trùng tên bắt,
Chạy theo vòng nhặt khăn quất đau!

Em có nhớ là anh hay ra,
Đứng bên lu nước nhìn lùm tra,
Trái chưa chín tới màu tim tím,
Vối hái em rầy chát lắm nha!

Em có nhớ là em hay ra,
Hằng giờ chân sóng bọt trắng xô,
Dã tràng đùn cát vung tay bắt,
Hụt bên này gắng chụp bên kia!

Thắm thoát tuổi già đã đến nhanh,
Nhìn hình sắp nhỏ dậy lòng anh,
Trò chơi, tuổi ngọc ... bao la mộng,
Mộng cũ chôn vùi ký ức xanh!