Thứ Sáu, tháng 2 21, 2020

* Vũng Nồm (3)

Xóm dân chài ven biển
quê tôi,
Thương quá đi thôi
cả một đời,
Fb. Nguyễn Kim Chức.
Vũng Nồm
đối đông nam hướng mặt,
Sóng gió đáp lời
nguồn tôm cá tươi vui!
Tôi
một thời bên cha ra biển,
Lưng trần phơi nắng
quầng muối trắng da đen,
Đèn măng xông đêm xuống
phố lên đèn,
Tiếng máy nổ không mô tô
thuyền xôn xao thả lưới.
Làng tôi đó!
Vùng Nồm tôi nho nhỏ,
Mà hương xưa
vị sóng mặn vô bờ...
Từ xa xôi
trông ngắm đẹp và thơ,
Rồi mơ ước
được hôm nào trên biển.
Lại giữ lái
con tàu rời bến,
Hướng mặt trời
truy kích giặc ngoại xâm!
Dân quê
cuộc sống an lành!