Thứ Bảy, tháng 2 22, 2020

* Tượng Lênin

Đông Âu
vứt rác từ lâu,
Việt Nam dựng Hắn (*)
mưu cầu chi đây?
Xác lập
niềm tin theo Thầy,
Trăm triệu sinh mạng...
những bầy quan tham!
Liên bang Xô Viết
tản hàng...

(*) V. Lenin.