Chủ Nhật, tháng 2 16, 2020

* Phật tại tâm (2)

Sự sống động tĩnh
lăn xăn,
Cái việc
ít nhiều không dứt,
Fb. bxl.
Kỳ diệu tầm thường
hiện hữu,
Đến rồi đi
có rồi không,
Thích và không thích
vô cùng,
Đặt ra ngoài
tâm nhận thức,
Giữ bình yên
và tĩnh lặng,
Không vọng động
Phật giác sinh.