Thứ Năm, tháng 7 30, 2020

* Đổi thay

Năm ngoái
trông lão thế này,
Năm nay lão hoá
bầy hầy lạ chưa.
Fb.bxl.
Thoáng qua 
có chi đáng ưa,
Nhìn kỹ chút xíu
lão vừa đủ xuân.
Còn nữa cái gì
lão mong...

Còn nhiều lắm
cái lão mong,
Được thấy thiên hạ
diệt xong Cộng Tàu.
Mong tóc lão
chớ đổi màu,
Chân tay chớ có
cứng đau nhức hoài.
Thong dong
thơ rượu cầm hơi!
Thảnh thơi
chim hót cầm hơi,
Biết khi hít thở
nhớ lời Bụt khuyên.
Hành trình
Bát Nhã của duyên,
Của Tứ niệm xứ
quán thiền đỉnh thông.
Đời có thứ gì
mà trông!