Chủ Nhật, tháng 7 19, 2020

* Chị Hồng

Chị tôi
vẫn dáng hiền xưa,
Vẫn xinh như thể
lúc chưa nhiễm trần.
Fb, Hong Nguyen.
Chị tôi
tuy đã phấn hồng,
Vẫn tin như thuở
phòng không chờ người...
Thích khiêu vũ
giữ đời vui!

Chị tôi
tuổi chữa bao nhiêu,
Một mình sớm tối
hắt hiu một mình.
U 80
thắm thiết tình,
Tình yêu, tình bạn
chúng sinh chan hoà.
Cái tình
thêu bức tranh hoa!