Thứ Bảy, tháng 7 04, 2020

* Tìm gì

“Tìm gì...
giữa chốn trần gian,
Dạ thưa... tìm chút
bình an đủ rồi!”(*)
Fb. Thanh Phan.
Tìm chi...
mênh mông giữa trời,
Ai ơi... mọi thứ
tuyệt vời vốn KHÔNG!

(*) thơ fb. Thanh Phan!