Thứ Ba, tháng 7 14, 2020

* Ngày mới 130720

4 năm rồi chờ đợi,(*)
Hiệu quả của phán quyết,
Fb.RFI.
Từ toà án trọng tài,
Quốc tế La Hague...
Như Thượng Đế sắp bày,
Niềm vui cho nhân loại!
Biển Đông đà mở lối...
Ngăn bước quân bạo tàn!

(*) 4 năm kể từ ngày toà án trọng tài Quốc tế La Hague tuyên bố đường 9 đoạn trên biển Đông do TQ tự vẽ lên là Bất Hợp Pháp (do Philippine kiện sau vụ TC cưỡng chiếm đảo Scarborough của họ).