Thứ Hai, tháng 7 20, 2020

* Tháng 0717

Tháng này ba năm trước,
Chuyến đi vòng đất Mẽo,
Về Las Vegas 2 đêm,
Nhiều ấn tượng êm đềm,
Hai tay quèo hai em!
Fb.bxl.
Cũng tháng này năm nay,
Cũng nước Mỹ định đi,
Liên trường họp thêm kỳ,
Quy Nhơn hội Cali.
Cùng băng hữu mấy khi!

Rồi cũng vì Covid,
Ngăn lối chúng mình đi...
Nhớ nhau biết làm gì,
Đem ảnh cũ ra ghi,
Dăm ba khúc vui khi...

Las Vegas về đêm,
Sà mạc càng nóng hơn,
Giây phút trong cô đơn,
Nhạc trên phố ru hồn,
Khiêu vũ cùng hai em!

Những cô nàng da Đỏ,
Tươi như quả dưa non,
Mắt xinh và thật hiền,
Say ngất ngây cùng em,
Trong vũ điệu thần tiên!!!