Thứ Hai, tháng 7 27, 2020

* Tháng 7 COVID-19

5 triệu người Victoria,
Ra đường phải có khẩu trang,
Nếu không 200 tiền phạt,
Ý thức trách nhiệm cao hơn,
Cùng ngăn COVID bùng phát!
Fb. bxl.
Gần 500 ca mới mỗi ngày,
Mọi người lo sợ lắm thay,
Tương lai không gì sáng sủa,
Hoang mang từng giây vây bủa,
Họa Trung Hoa tội ác này!

Thế giới quyết làm sáng tỏ,
Úc Đại Lợi cũng một lòng,
Vạch trần kế gian của Tập,
Nhẫn tâm sát hại nhân sinh,
Gây nên nghịch cảnh điêu linh!

Biển Đông mở ra trang mới,
Tây phương không thể đứng nhìn,
Trung Hoa cộng sản bá quyền,
Cuồng điên chà đạp nhân quyền,
Cướp biển, diệt chủng lộng quyền!

Liên minh Đông Tây thành lập,
Toà án quốc tế thực thi,
Công bằng cho toàn nhân loại,
Hay cuộc chiến tranh muôn lối,
Xoá ngay Trung Cộng bạo tàn!