Thứ Hai, tháng 7 13, 2020

* Vũng Nồm 130720

Quê hương tôi
một làng chài ven biển,
Sóng dạt dào
gió mùa đổi trăng thanh,
VTC.
Nắng mưa
bước vững lòng thành,
Tay chèo tay lái ...
Cỏ, Cân... ngại gì!(*)
Nước xanh trong
bóng nhạn bay...

(*) Hòn Cỏ, hòn Cân là các đảo nhỏ ngoài khơi, còn đảo gần nhất kêu là hòn Xẹo ( chắc vì nó có dáng hình méo xẹo).