Chủ Nhật, tháng 7 19, 2020

* Chuồn chuồn

“ Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,
Bay cao thì gió, bay vừa thì râm!” *(Ca dao).

Tuổi thơ
bắt chuồn chuồn bay,
Cho nó cắn rún
cắn ngay rún mình.
Fb.
Úi cha đau
đau rùng mình,
Nhưng vẫn cố gắng
cố tình học bơi.
Còn đâu
ký ức một thời!

Chuồn chuồn
gợi nhớ trong tôi,
Mình khờ lại chậm
tìm nơi đứng nhìn.
Em nhanh nhẹn
lanh như chim,
Bắt giao tôi giữ
cho em nô đùa.
Cột đuôi
tôi thả bay ... ồ!

Bị bắt đền
biết làm sao,
Ráng đuổi theo bắt
con nào cũng bay.
Mệt đừ
ngã ngửa nhìn mây,
Trời xanh xanh trắng
con này đằng kia.
Chuồn chuồn
bỏ tôi giữa trưa!

Chuồn chuồn bay mất
gió đưa,
Em về bên nẫu
lúc chưa biết gì.
Yêu thương
nào có mấy khi,
Tôi khờ cuối xóm
xem vì người đông
Chuồn chuồn kia
đi theo chồng!

* Ca dao còn có câu:
Tình ta như thể cánh chuồn,
Khi vui thời đổ khi buồn thời bay!