Thứ Tư, tháng 7 15, 2020

* Như câu lục bát

Chiều qua
nắng nhạt ghềnh tây,
Vũng Nồm biển lặng (*)
chút mây lững lờ.
Fb.bxl.
Những con thuyền nhỏ
xa bờ,
Mang niềm hy vọng
giấc mơ cá đầy.
Rồi mai
nắng lại về đây!

Có thể
ra biển tìm thơ,
Có thể yên lặng
nghe chờ gió ru.
Những đêm trăng
của mùa thu,
Khi mờ khi tỏ
sương mù tàn canh.
Đưa thuyền
lục bát qua ghềnh!

Ngâm câu
lục bát tự tình,
Như nhắn như nhớ
lúc mình có đôi.
Người đã đi
đã xa xôi,
Duyên nào lại đến
cùng tôi mặn nồng.
Không không
không thể là không!

Sáng nay
nắng nhạt trời đông,
Vũng Nồm
những sóng chập chùng
thuyền con.
Cho người qua giấc
vàng son,
Có chi chút báu
cỏn con nhọc nhằn.
Thêm câu lục bát
tự lòng!

(*) Vũng Nồm : Làng nho nhỏ nằm về phía nam của Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn.