Thứ Năm, tháng 7 16, 2020

* Chuyện 30

Mới đọc qua nghe lạ,
một chút thấy như quen,
rồi cay cay mắt hèn,
lương tâm rồi đạo lý,
Internet. Hoa hậu...
giá trị từ thượng thiên,
con người nay cuồng điên,
như súc vật vì tiền,
theo bò sát vì quyền,
tạo lắm nỗi oan khiên,
tiền, quyền và cuồng điên!

(*) Chuyện bán dâm 30 nghìn đô .