Thứ Ba, tháng 8 25, 2020

* 5 tấm hình

5 tấm hình đại diện,
Anh hỏi em thích nhất tấm nào,
Cái em yêu ?
Thứ em ghét trong đời!
Fb.bxl.
Tấm em buồn?
Vì đã hiểu lòng tôi,
Hay gian dối
như những phường gian dối!
Đã phụ tình
mà không hề biết nói...
Xin lỗi em
trong những phút mềm lòng!
Hơn nửa đời
nhiều khuôn sáo đục trong,
Em biết rõ
và chưa từng lên án.
Bởi một lẽ
tình yêu em trong sáng...
Chẳng đáng gì cuộc phù phiếm trăng hoa,
 ... đến cuối đường thì ắt hẳn
chia xa.
5 khuôn khổ
không còn chi là khuôn khổ !