Thứ Sáu, tháng 8 07, 2020

* Covid mùa cầu nguyện

Vẫn bình yên!
Cảm ơn em,
Có lòng nhớ đến
đêm đêm nguyện cầu.
Internet.
Covid Vũ Hán
nỗi đau,
8 tháng nghiệt ngã
mưa Ngâu khắp trời.
Cộng Tàu gián ác
nàng ơi!

Hán đế
gây họa nơi nơi,
Thế giới hẳn đã
700 nghìn người thác oan.
19 triệu nhiễm khuẩn
khẩn nguyền,
Linh thiêng độ diệt
dẹp yên kiếp nàn.
Vén tay áo
quán thế gian!

Nửa thế kỷ
Mỹ khoanh tay?
Hán gian thao túng
sắp bày luật riêng,
Dã man
với mộng cuồng điên,
Đẩy đưa nhân loại
vào miền khổ đau.
Một lần quyết
định ngàn sau!